Google
 
Web www.Irak.XMC.pl

Iraq: Dzieje Iraku

Dodano: wtorek, 03 października 2006 - 14:56 - 41766 raz(y) oglądano.

Irak

LUDNOŚĆ I OSADNICTWO: Na terytorium Iraku znajdują się ślady bardzo wczesnego osadnictwa, sięgającego 5000 lat p.n.e. Obszar Mezopotamii uznawany jest za jedna z kolebek cywilizacji. Obecnie kraj zamieszkuje 21,7 mln mieszkańców, tj. o 77,8% więcej niż w 1977 (12,2 mln). Irak zamieszkują Arabowie (77% ogółu ludności), Kurdowie (19%, gł. w Kurdystanie), Turkmeni, Persowie i Asyryjczycy oraz czasowo pracownicy cudzoziemscy (gł. Europejczycy);

Dominującym wyznaniem jest islam (95% ogółu ludności). W jego obrębie liczebnie przeważają Szyityzm wyznaje ponad połowa społeczeństwa (54%). Muzułmanie sunniccy (42%) ustępują swą liczebnością szyitom. Ponadto w Iraku spotyka się chrześcijan (4%) oraz mniej liczne grupy jazydów i mandejczyków. Szybkie tempo wzrostu liczby ludności (13,2 mln — 1980, 19,3 mln — 1992) wynika z b. wysokiego przyrostu naturalnego — ok. 38,6‰ rocznie (2000). Kobiety stanowią 49,4% społeczeństwa, mężczyźni zaś 50,6 %. Społeczeństwo Iraku jest bardzo młode. Blisko połowa ludności jest w wieku do 14 lat. Jest to wynikiem utrzymującego się bardzo wysokiego przyrostu naturalnego (3,2%).

Struktura wiekowa: 0-14 lat: 44% (mężczyźni 4982510, kobiety 4825129); 15-64 lat: 53% (m 6030417, k 5889543); 65 lat i więcej: 3% (m 326223, k 373328) (1999). Zatem stosunkowo niewielki jest udział osób w wieku powyżej 65 lat. Tłumaczy to nie tylko wysoki przyrost naturalny, ale także Krótkie przeciętne trwanie życia (61 lat mężczyźni, 66 lat dla kobiet). Liczba urodzeń na 1000 osób: 38,42.

Ok. 40% ludności w wieku powyżej 15 lat nie umie pisać i czytać. Analfabetyzm jest zjawiskiem stosunkowo powszechnym. U kobiet wynosi 55%, a u mężczyzn 29,3%. W Iraku mieści się 22 675 tys. mieszkańców (2000), co daje średnią gęstość zaludnienia 52 osoby/km2. Wraz z postępem industrializacji większość społeczeństwa przeniosla się do miast. Większość ludności skupia się w dolinach rzek i międzyrzeczu Tygrysu i Eufratu. W miastach mieszka ok. 75% ludności. Według ostatniego spisu z 1987 aż 18 miast przekroczyło 100 tys. mieszkańców. Głównymi miastami są: Bagdad, Al-Basra, Mosul, Kirkuk, An-Nadżaf, Karbala.

NAZWA MIASTA LUDNOŚĆ W TYS.(1991) Bagdad Al.-Basra Mosul Kirkuk Irbil As-Sulaymaniyah An-Najaf Al-Hillah Karbala An-Nasiriyah Ar-Ramadi Al-Amarah Baqubah Samar

GOSPODARKA KRAJU Podstawą gospodarki Iraku jest wydobycie i eksport ropy naftowej. Wpływy z eksportu ropy przeznacza się na rozwój sektora państwowego w przemyśle, rolnictwie i infrastrukturze. Wojna z Iranem (1980–88) oraz agresja na Kuwejt (1990-91) wpłynęły na osłabienie tempa rozwoju gospodarczego. Wojna w 1990–91 i embargo handlowe nałożone przez ONZ na Irak, spowodowały głęboki kryzys gospodarczy. W 1989 przemysł wytworzył ok. 33% produktu krajowego brutto, rolnictwo — ponad 16%, usługi, zwłaszcza handel — pozostałą część. W 1999 dochód narodowy na 1 mieszkańca wynosił 2 700 USD. Średnia stopa inflacji w latach 1980-1991: 10,3%.

PRZEMYSŁ Podstawą rozwoju gospodarki narodowej Iraku są bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Pod koniec lat 80. roczne wydobycie stawiało Irak na drugim miejscu wśród bliskowschodnich producentów ropy. Iracki potencjał wydobywczy sięga w chwili obecnej niemal 100 mln ton rocznie. 101 mln t — 1990, 3 miejsce na Bliskim Wschodzie), którą wydobywa się z bogatych złóż (zasoby ok. 5 mld t) w okolicach Kirkuku na pn.-wsch. oraz w pobliżu Az-Zubajr i Ar-Rumajla na pd. W oparciu o dochody uzyskiwane ze sprzedaży ropy kraj w XX w. systematycznie unowocześniał się, rozwijając swą infrastrukturę i tworząc od podstaw nowe gałęzie przemysłu. Należy jednak zaznaczyć, że Irakowi nie udało się w pełni wykorzystać szansy, jaką dał krajowi stały dopływ petrodolarów. Olbrzymie kwoty pieniędzy pochłonął długoletni konflikt zbrojny z Iranem (1980-1988), w ostatnim czasie zaś inwazja na Kuwejt, która pociągnęła za sobą międzynarodowe embargo na handel z Irakiem i zmniejszenie rocznego wydobycia ropy naftowej. Poza ropą naftową i gazem ziemnym kraj posiada bogate złoża siarki (Miszrak - kopalnia zbud. przez Polaków ), fosforytów - zasoby ok. 1 mld t — jedne z największych na świecie (Akaszot) i metali kolorowych oraz asfalt w dolinie Eufratu. Ponadto górnictwo w Iraku to również srebro, złoto, platyna, ołów, miedź, cynk. W oparciu o dochody ze sprzedaży ropy rozbudowano infrastrukturę transportową kraju, budując m.in. linie kolejowe, drogi, lotniska, system rurociągów.

Z tego samego źródła sfinansowano budowę wielu nowoczesnych fabryk, reprezentujących branżę przetwórstwa spożywczego, produkcji maszyn rolniczych, sprzętu gospodarstwa domowego, przemysł tekstylny, bawełniany, tkanin syntetycznych, odzieżowy, tytoniowy, meblarski, elektrotechniczny oraz chemiczny. Największe ośrodki hutnicze kraju zlokalizowane są w Bagdadzie i Mosulu. Energia elektr. jest wytwarzana głownie w elektrowniach naftowych oraz niewielkich wodnych (Dukan na Zębie Małym, Al-Hadisa na Eufracie) i jądrowych. Rozwinięty jest przemysł rafineryjny w Bagdadzie, Al-Basrze, Kirkuku i Mosulu, nawozów sztucznych w Al-Basrze, cementowy w większych ośrodkach miejskich, spożywczy, zwłaszcza cukrowniczy oraz mający długie tradycje przemysł włókienniczy w Irbil, Bagdadzie i Mosulu. Zatem główne produkty przemysłowe Iraku to: produkty petrochemiczne, chemikalia, odzież, żywność, materiały budowlane.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Copyright by Irak.XMC.pl All Rights Reserved
ONZ Informacje : USA Vortal : Hosting : Windows Admin : » Pianino Online : Socjologia : Herbata
Page created in 0,062082 Seconds