Google
 
Web www.Irak.XMC.pl

Iraq: Dzieje Iraku

Dodano: wtorek, 03 października 2006 - 14:56 - 41772 raz(y) oglądano.

Irak

ROLNICTWO. Ziemie uprawne zajmują w Iraku około 22% powierzchni. Uprawę ziemi utrudniają warunki klimatyczne oraz glebowe (duże zasolenie). W srodk. I pd. części gruntu wymagają nawodnień. Produkcja roślinna jest oparta całkowicie (Mezopotamia) lub częściowo (Kurdystan) na sztucznym, stosowanym od tysiącleci, nawadnianiu gleb. Uprawia się głownie zboża (pszenica, jęczmień, ryż, proso), trzcinę cukrową oraz bawełnę. W okolicach wielkich miast rozwija się warzywnictwo. Irak należy, obok Egiptu, do głównych światowych producentów daktyli. W dolinach rzecznych i oazach znajdują się plantacje palmy daktylowej (największe w dolinie Szatt al-Arab), owoców cytrusowych, oliwek, fig i granatów. Inne rośliny uprawne to konopie, bawełna i pomidory. Występuje tu koczownicza hodowla owiec, kóz i wielbłądów oraz zagrodowa hodowla bydła. Niestety w ostatnich latach, na skutek nałożonych na Irak sankcji, znacznie zmalał import żywności, co odbiło się na wielkości pogłowia zwierząt hodowlanych. W latach 1993- 1995 pogłowie owiec spadło z 5150 do 5000 tys. sztuk, oraz kóz i bydła odpowiednio z 600 do 350 tys. sztuk i z 1050 do 1000 tys. sztuk.

Sektor leśny odgrywa znikomo role, jako ze lasy zostały w dużej mierze wycięte, obecnie zajmują one ok. 3% pow. kraju. Pozyskuje się z nich tarcice oraz drewno opalowe. Podobna sytuacja dotknęła rybolowstwa, którego znaczenie zamyka się na szczeblu lokalnym. Rolnictwo zatrudniające 13% ludności zawodowo czynnej i dostarczające taką samą część produktu krajowego brutto jest przez rząd iracki traktowane wyraźnie drugoplanowo. Kraj nie jest samowystarczalny żywnościowo, produkty rolne są głównym towarem sprowadzanym z zagranicy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ. Główną rolę w transporcie odgrywa transport rurociągowy, samochodowy oraz motorniczy. Ropa naftowa jest przesyłana rurociągami z Kirkuku do Bagdadu oraz do portu Dörtyol w Turcji, z Ar-Rumajla i Az-Zubajr na wybrzeże Zatoki Perskiej oraz do portu Banijas w Syrii. Długość dróg kołowych wynosi 45 tys. km (1989). Główną arterię komunikacyjna stanowi szosa Mosul–Bagdad–Al-Basra. Połączenia drogowe umożliwiają kontakt z Jordanią, Syrią, Turcją, Iranem oraz Kuwejtem. Transport kolejowy odgrywa niewielką rolę. Główna linia kolejowa to Bagdad–Al-Basra. Irackie porty morskie: Al-Basra i Al-Fau (naftowe), Umm Kasr (kontenerowy). Flota handlowa o nośności 1,6 mln DWT (1991). Ponadto znajduje się tu duży międzynarodowy port lotniczy w Bagdadzie, jednak komunikacja lotnicza po wojnie w Zatoce Perskiej drastycznie zmalała, a wielkość przewozów pasażerskich spadla 10-krotnie.

HANDEL ZAGRANICZNY. Bilans handlowy Iraku zależy od cen ropy naftowej na rynku światowym. Wartość eksportu wynosi 10,4 mld dol. USA, natomiast importu — 6,6 mld dol. USA (1990). Eksportuje się ropę naftowa (90% wartości wywozu), daktyle (1 miejsce na świecie), siarkę oraz cement. Import dotyczy zaś kompletnych obiektów przemysłowych, pojazdów, chemikaliów, broni oraz żywności. Głównymi partnerami handlowymi Iraku są USA, Brazylia, Turcja, Japonia i kraje EWG. Obroty z zagranicą w 1999 wynosiły: import - 8.9 mld USD, eksport - 12.7 mld USD. Zadłużenie zagraniczne: 130 mld USD (1999). Od 1958 r rozwijały się stosunki handlowe miedzy Irakiem a Polska. W Iraku znane są liczne polskie maszyny, pojazdy mechaniczne, tabor kolejowy, wyroby metalowe i chemiczne, sprzęt elektroenergetyczny, a także fabryki, wzniesione i kompletnie wyposażone przez polskie ekipy. Z Iraku sprowadzamy głownie bawełnę, owoce i wyroby rzemiosła.

TURYSTYKA Irak jest krajem atrakcyjnym turystycznie dzięki nagromadzeniu znacznej liczby zabytków (ok. 10 tys.) Będących śladem istnienia na tym obszarze licznych cywilizacji: sumeryjskiej, asyryjskiej i babilońskiej. Najlepiej zachowanymi zabytkami sumeryjskimi pozostały ruiny miasta Urk i Ur – bedacego domniemanym miejscem urodzenia patriarchy Abrahama. Z okresu państwa asyryjskiego pochodzą zabytki Aszuru, Niniwy i Nimrudu, z pozostałościami licznych pałaców i świątyń. Największym skupiskiem starożytnych zabytków w pd. Iraku jest Babilon – stolica Babilonii. Irak posiada również wiele zabytków związanych z kultura Islamu. Szczególnie wartościowe można znaleźć w Bagdadzie, Samarze, Al–Kufie, Karbali, Basrze i Mosulu. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej początkowo stale wzrastała liczba przyjeżdżających turystów (z 482 tys. w 1975 do 1,2 mln w 1980). Byli to przede wszystkim Niemcy, Anglicy, Francuzi i Japończycy oraz muzułmańscy pielgrzymi. Jednak z powodu sytuacji politycznej w tym rejonie liczba turystów zagranicznych odwiedzających Irak jest niewielka – ok. 350 tys. (1997). Zdjęcie przedstawia meczet w samarze.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Copyright by Irak.XMC.pl All Rights Reserved
ONZ Informacje : USA Vortal : Hosting : Windows Admin : » Pianino Online : Socjologia : Herbata
Page created in 0,052042 Seconds