Google
 
Web www.Irak.XMC.pl

Religia Islamu: Islam

Dodano: wtorek, 03 października 2006 - 14:57 - 42944 raz(y) oglądano.

Islam

1.Seyyed H o s s e i n- N a s r „Idee i wartości islamu” s. 149 Pierwsi mistrzowie prawa muzułmańskiego i ich zwolennicy zbierali się na wspólnych posiedzeniach i dyskutowali nad zagadnieniami religijnymi i pranymi islamu. starali się wypracować przez stosowanie” wysiłku rozumowego”- idżtihad, muzułmański ideał życia jednostkowego i społecznego, zgodnie z nakazami Koranu. Abu Hanifa i Malik Ibn Anas, to pierwsi wybitni mistrzowie szkół prawnych islamu. Abu Hanifa był bardziej myślicielem spektakularnym, natomiast Malik Ibn Anas- uważany był za tradycjonalistę. Cztery szkoły sunnickie zapanowały w poszczególnych krajach islamu, z tym że w jednym kraju mogą koegzystować ze sobą dwie i więcej szkół prawa muzułmańskiego. Są to szkoły hanaficka, szaficka, malikicka, hambalicka. Obok tych szkół prawnych sunnickich istniały też szkoły prawne głównych odłamów islamu (sekt) jak: szyizm i jego bardziej radykalna gałąź- ismalizm oraz harydżytyzm. Prawo- szari’a, pierwotnie oparte na Koranie i sunnie, zostało rozwinięte przez naukę prawa muzułmańskiego- fikh. Te dzieła, rezultat prawa islamu maja moc prawa, sprowadzają Koran i tradycje Proroka do literatury budującej, moralizatorskiej. Jeśli chodzi o czyny ludzkie to podzielono je na pięć kategorii: 1. Istotne obowiązki, których wypełnianie jest nagradzane , a zaniedbanie karane. 2. Obowiązki, względnie czyny zalecane, których wypełnianie jest nagradzane, lecz zaniedbanie ich nie jest karane. 3. Czyny prawnie i moralnie obojętne. 4. Czyny ganione lecz nie zakazane . 5. Czyny zabronione i karane. Największą zbrodnia w islamie jest odstępstwo od wiary, a następnie kolejno: morderstwo, nierząd, sadonia, picie wina, kradzież, fałszywe świadectwo, oszczerstwo, odmawianie jałmużny prawem przypisanej. W prawie muzułmańskim można wyróżnić z jednej strony reguły i przepisy dotyczące kultu religijnego, z drugiej strony przepisy odnoszące się do bardziej świeckiej sfery. Przepisy rytualne w islamie to obrzędy religijne, oparte na opisanych przeze mnie w rozdziale II pięciu filarach islamu (wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki). Przepisy prawne regulujące życie społeczne, zawarte w szczególności w Koranie, szczególnie w długich surrach medynskich: III, IV, V- które później zostały rozwinięte przez naukę prawa muzułmańskiego- fikh, przy czym znaczny wpływ na dalszy rozwój prawa islamu miały zwyczaje miejscowe i tradycje obce, jakie zostali Arabowie na obszarach przez siebie opanowanych. Przepisy te dotyczą przede wszystkim dziedziny prawa cywilnego, w skromnym zakresie prawa karnego i zawierają też elementy prawa publicznego.

Bibliografia: Józef B i e l a w s k i „Islam” Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa- Książka- Ruch”, Warszawa 1980. Seyyed H o s s e i n- N a s r „Idee i wartości islamu” w przekładzie Janusza Deneckiego. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988. źródła własne.

Domeny

Strona << | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>
Copyright by Irak.XMC.pl All Rights Reserved
ONZ Informacje : USA Vortal : Hosting : Windows Admin : » Pianino Online : Socjologia : Herbata
Page created in 0,047221 Seconds