Google
 
Web www.Irak.XMC.pl

Religia Islamu: Islam

Dodano: wtorek, 03 października 2006 - 14:57 - 42945 raz(y) oglądano.

Islam

W chrześcijaństwie szczególnie zwraca się uwagę na centralną postać Chrystusa, a w związku z tym religia założona przez Chrystusa w sposób oczywisty zwie się chrześcijaństwem. Sytuacja w islamie jest zupełnie inna i z tego właśnie powodu, błędem jest nazywanie islamu- mahometanizmem, choć terminu tego tak długo używano w zachodnich językach, że trudno go usunąć. Islam jest religią, która nie opiera się na osobowości jej założyciela, lecz na samym Allahu. Prorok jest pośrednikiem, dzięki któremu ludzie otrzymali posłannictwo dotyczące natury absolutu, a co za tym idzie również i względności. Posłannictwo obejmuje zarówno doktrynę jak i metodę. A zatem sam Allah stanowi centralną rzeczywistość tej religii, i tym samym role Proroka w islamie i Chrystusa w chrześcijaństwie są właściwie różne choć jednocześnie jako „wysłannicy Boga” są do siebie w jakiś sposób podobni.1

1. Seyyed H o s s e i n – N a s r „Idee i wartości islamu” s. 197

W islamie są trzy podobne osobowości: Adam, Abraham i prorok Muhammad. Podobnie jak Adam był u samego początku ziemskich dziejów człowieka, pierwszym człowiekiem – prorokiem, tak samo Abraham potwierdza tę rolę u ludów semickich. Abraham reprezentuje w islamie pierwotną religię, potwierdzoną przez islam. Objawienie przekazane Mojżeszowi było jednym z aspektów tej tradycji albo inaczej pierwotną religią w formie prawa. I dlatego judaizm podkreśla znaczenie posłuszeństwa wobec prawa Boskiego, prawa talmudycznego, jako podstawy religii. Chrystus i objawienie chrześcijańskie, reprezentują natomiast ezoteryczny aspekt tradycji Abrahamowej, wewnętrzny wymiar religii pierwotnej, czyli bardziej drogę duchową niż prawo. Chrystus nie przyniósł nowego prawa objawionego – szari atu, lecz drogę (tarika) opartą na miłości Boga. Islam uznał tą szczególną funkcję Chrystusa, która tym się różniła od funkcji innych proroków, że tamci zwykle przynosili nowe prawo albo reformowali stare. Islam nie akceptuje w chrześcijaństwie przede wszystkim idei synowskiego związku Chrystusa z Bogiem oraz Trójcy Świętej w jej zwykłym znaczeniu. Są to bowiem idee obce muzułmańskiemu punktowi widzenia, jako że ta druga opiera się na naturze absolutu, a nie na jego „przejawach” czy emanacjach. Z wyjątkiem tych dwóch spraw islam darzy Chrystusa wielkim szacunkiem, odgrywa On szczególną rolę w niektórych etapach sufizmu.1 Po judaizmie i chrześcijaństwie, islam, uznaje się za trzeci wielki przejaw tradycji Abrahamowej. O ile judaizm reprezentuje prawo, czyli egzoteryczny aspekt tej tradycji, a chrześcijaństwo, drogę, czyli egzoteryczny aspekt o tyle sam islam łączy te tradycje w pierwotna jedność, obejmując zarówno prawo jak i drogę, szari’at i tarikę. Można ponadto powiedzieć, że w pewnym sensie judaizm opiera się na bojaźni Bożej, chrześcijaństwo na miłości do Boga, a islam na wiedzy o Bogu. Islam opiera się na uniwersalnych związkach między Bogiem, a człowiekiem. Bogiem w jego absolucie, a człowiekiem w jego dogłębnie teomorficznej naturze. Opiera urzeczywistnienie się tego podstawowego związku na inteligencji, woli i mowie a w efekcie na równowadze oraz pewności.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | >>
Copyright by Irak.XMC.pl All Rights Reserved
ONZ Informacje : USA Vortal : Hosting : Windows Admin : » Pianino Online : Socjologia : Herbata
Page created in 0,077948 Seconds