Google
 
Web www.Irak.XMC.pl

Religia Islamu: Islam

Dodano: wtorek, 03 października 2006 - 14:57 - 42947 raz(y) oglądano.

Islam

IV. Walka o sukcesje po proroku

1. Wyodrębnienie się odłamu sunnickiego i szyickiego.

Ażeby zrozumieć sunnicki i szyicki punkt widzenia, konieczne jest spojrzenie na religijną historię islamu. Patrząc z zewnątrz różnica między szyizmem a sunną wiąże się z problemem „następcy” po śmierci Proroka będącego przywódcą społeczności. Można więc powiedzieć, że obie szkoły powstały jako odrębne całości w momencie skończenia się ziemskiej kariery

1. Seyyed H o s s e i n- N a s r „Idee i wartości islamu”

Proroka, wtedy bowiem powstała różnica zdań na temat jego następcy. Niewielka grupa uważała, że tego typu funkcja musi pozostać w rodzinie Proroka, wspierała więc Alego, który ich zdaniem był wyznaczony do tej roli (tajin),w testamencie (nass). Określano ich jego „zwolennikami” (szi’a), podczas gdy większość zaakceptowała Abu Bakra, uznając że prorok nie pozostawił żadnej instrukcji w tej sprawie. Nazwano ich „ludźmi tradycji i zgodnej opinii” (ahl as- sunna wa- al- dżama’a). Najogólniej mówiąc szi’a Alego jako grupa tych spośród towarzyszy Proroka, którzy go wspierali i którzy mu się podporządkowali, istniała już za życia Proroka. W wypowiedziach proroka można znaleźć kilka aluzji do nich. Jednakże dopiero po śmierci Proroka uformowali się jako grupa różna od sunnitów. 1 Różnica poglądów dotyczyła również funkcji, jaką powinna pełnić osoba, która następuje po Proroku. Nie mogła ona bowiem dysponować siłą proroctwa. Sunnizm uważał, że „następca” Proroka jest jego kalifem, wyłącznie jako władca nowo założonej gminy. Natomiast szyici uważali, że następcy powierzono również ezoteryczną wiedzę i że jest on interpretatorem nauk religijnych. Dlatego też, choć różnica między szyizmem a sunną wydaje się być tylko polityczna, jest ona w rzeczewistosci czymś więcej, ponieważ ma ona charakter także teologiczny. Istnieje kwestia zarówno następstwa politycznego, jak i autorytetu religijnego. Przy porównywaniu sunnizmu z szyizmem, ważny aspekt stanowi teoria polityczna. Wszyscy sunnici uznają czterech pierwszych kalifów: Abu Bakra, Umara, Usmana i Alego jako prawowitych następców Proroka, który te funkcje sprawował w pełni. Z tego względu zwie się ich „słusznie kierowanymi kalifami”. Wraz z powstaniem kalifatu umajjadzkiego nadal używano terminu kalif, lecz w rzeczywistości kalifat muzułmański został przekształcony w królestwo Arabów. W wyniku tego, późniejsi prawnicy sunniccy, uznawali tylko pierwszych czterech kalifów za pełne ucieleśnienie ideału kalifatu.

2. Imam a Kalif.

Imam to centralna postać szyizmu. Ta osoba otwierająca cykl wilai, a także ci, którzy w poszczególnych wiekach pełnia funkcję wilai. Dlatego też pierwszy imam Ali, zwany jest- wilai Allah. W zasadzie imam oznacza osobę, która stoi na przedzie, a więc tym samym nazwa ta odnosi się do tego, kto prowadzi zbiorową modlitwę. W tym właśnie codziennym znaczeniu używa się tego terminu w sunniźmie i szyiźmie, kiedy na przykład się stwierdza, że ten to, czy inny jest imamem tego czy tamtego meczetu. Ma też znaczenie tytułu honorowego oznaczającego osobę stojącą na czele społeczności religijnej. Termin ten używany był również w sunnickiej teorii politycznej dla określenia przywódcy społeczności muzułmańskiej, i w takim sensie immamat jest synonimem kalifatu.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | >>
Copyright by Irak.XMC.pl All Rights Reserved
ONZ Informacje : USA Vortal : Hosting : Windows Admin : » Pianino Online : Socjologia : Herbata
Page created in 0,055214 Seconds